UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 decyzją Rady Rodziców dzieci ubezpieczone są w:

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

POLISA TYP 184

NUMER POLISY 1096652

/ubezpieczenie jest dobrowolne i nieobowiązkowe/

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rok szkolny 2023/2024, przez 24h na dobę, w przedszkolu i poza przedszkolem.

Umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres od 01.09.2023r. do 31.08.2024r.

Szkodę można zgłosić poprzez stronę internetową: https://zgloszenie.compensa.pl/

Skip to content