W naszym Przedszkolu stwarzamy dzieciom warunki i przestrzeń do podejmowania różnorodnych aktywności. Zajęcia dostosowane są do potrzeb, zainteresowań i możliwości naszych podopiecznych oraz sugestii rodziców.

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach:

  • zajęcia rytmiczno-muzyczne
  • zajęcia taneczne
  • zajęcia, zabawy z językiem angielskim
  • katecheza

.

ZAJĘCIA RYTMICZNO-MUZYCZNE

Prowadzący mgr Leszek Zelga


Zajęcia muzyczno-rytmiczne odbywają się w naszym przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej. 

Muzyka pełni bardzo ważną funkcję w rozwoju dziecka. Wpływa ona na emocje, wywołuje różne nastroje i uczucia, jest źródłem wzruszenia, uspokaja, wycisza, ośmiela, pobudza i motywuje do działania. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Dlatego tak ważne jest organizowanie zajęć umuzykalniających w przedszkolu. Wprowadzają one najmłodszych w świat muzyki, który jest dla nich bardzo atrakcyjny i wartościowy.
Zajęcia rytmiczno-muzyczne w naszym przedszkolu umożliwiają przedszkolakom udział w takich formach edukacji muzycznej jak:
– śpiew;
– ruch przy muzyce;
– muzykowanie/ gra na instrumentach;
– słuchanie muzyki;
– twórcza aktywność muzyczna/ improwizacja.

KATECHEZA

Prowadząca mgr Katarzyna Pyzara


Katecheza jest wychowaniem dzieci w wierze rzymsko-katolickiej. Jest ona organizowana na wyraźne życzenie rodziców. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo w grupach w ramach realizowanej podstawy programowej. Udział dziecka w katechezie jest dobrowolny. Rodzice, deklarujący chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach, na początku roku szkolnego wyrażają pisemną zgodę na jego udział w katechezie.

Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzanie dziecka w życie religijne, w poznanie wiary, modlitwy i liturgii. Realizowanie tego celu odbywa się poprzez zainteresowanie dzieci tematyką religijną, zapoznanie z księgą Pisma świętego i wybranymi jego fragmentami, nauką podstawowych modlitw (dopasowanych do możliwości dziecka), poznawanie życia świętych- jako wzoru do naśladowania, a także wprowadzanie w życie liturgiczne Kościoła przez uczestnictwo dzieci we Mszy św. oraz w świętach i nabożeństwach wynikających z kalendarza roku liturgicznego. Podczas zajęć katechezy przedszkolnej nie brakuje elementów, charakterystycznych i potrzebnych dzieciom w ich rozwoju, takich jak: śpiew, taniec i kreatywna zabawa oraz tych, które sprzyjają wyciszeniu, koncentracji uwagi i refleksji. Całokształt działań podejmowanych na zajęciach religii służy zatem rozwijaniu sfery duchowej dziecka, ale również wspomaga rozwój moralny i wpływa na kształtowanie jego życia we wspólnotach społecznych do których należy, czyli: rodzinie, grupie przedszkolnej czy wspólnocie Kościoła. Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach dwa razy w tygodniu i trwają od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej. 

ZAJĘCIA ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Prowadząca mgr Katarzyna Sułecka


Zajęcia prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego, dla dzieci z wszystkich grup wiekowych w ramach realizowanej podstawy programowej. Głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą. Zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami pracy umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych. Innowacyjna praca lektora z dzieckiem powoduje osłuchiwanie się z językiem obcym podczas zajęć i zabaw grupowych, które sprawiają ,że dzieci zaczynają przyswajać język angielski w sposób dla siebie naturalny tak jak się to dzieje w przypadku języka ojczystego. Dzieci poprzez gry, zabawy i piosenki poznają nowe słowa oraz uczą się właściwego zastosowania wyrazów i zwrotów. Przedszkole dysponuje szeroką gamą pomocy dydaktycznych oraz salami wyposażonymi w tablice interaktywne, co umożliwia urozmaicenie zajęć programami multimedialnymi. Nauka języka angielskiego odbywa się we wszystkich grupach dwa razy w tygodniu, a zajęcia trwają od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej. 


Zajęcia taneczne odbywają się w naszym przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej. 

Taniec to nie tylko świetna zabawa i energiczna muzyka. Dzięki tej formie ruchu dzieci rozwijają prawidłową postawę ciała, koordynację, pamięć ruchową i świadomość swojego ciała. Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu kształtują pewność siebie, uczą otwartości i współdziałania w grupie.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Prowadzące:

mgr Karolina Molendowska – pedagog specjalny;

mgr Katarzyna Balcerek – logopeda;

mgr Żaneta Oracka – psycholog


Jeśli naszym przedszkolakom sprawia trudność opanowanie jakiejś umiejętności, mogą liczyć na wsparcie indywidualne. Oprócz pomocy jakiej udzielają dzieciom ich wychowawczynie, milusińscy uczestniczą też w zajęciach ze specjalistami. Zajęcia te są zabawą w małych grupkach lub indywidualnie, w oddzielnej sali i całą masą atrakcyjnych przedmiotów. Każdy kto choć raz był na takich zajęciach z uśmiechem na twarzy pędzi na kolejne. Ćwiczymy na nich wymowę, sprawność manualną, rozumienie pojęć i poleceń, rozwijamy logiczne myślenie, doskonalimy umiejętności matematyczne i poszerzamy wiedzę o świecie. Wszystko to po to, by absolwenci naszego Przedszkola mogli rozpocząć szkołę wyposażeni we wszystkie niezbędne umiejętności i bez dodatkowego stresu.

Skip to content