W dniu 14 lutego w naszym przedszkolu odbyły się WALENTYNKI . Dzieci poznały historię i tradycje walentynkowe, radośnie uczestniczyły w zabawach integracyjnych, pląsach tanecznych  sprzyjających utrwalaniu więzi interpersonalnych, a podczas zabaw spontanicznych chętnie i szczerze okazywały uczucia innym.

Podczas wspólnych zajęć rozwijały poczucie przynależności do społeczności przedszkolnej jak również budowały atmosferę przyjaźni i współdziałały w grupie podczas licznych konkursów i zabaw.  

Odbyły się także plastyczne zabawy walentynkowe, dzieci ozdabiały serduszkowe girlandy, tworzyły laurki, wyklejały serca. Nie zabrakło również wesołych zabaw z balonami…

Popatrzmy sami !

Skip to content